Trénování

Trenérství se věnuji již od roku 1991 a jsem velmi ráda, že i zde se vše posouvá k lepšímu… Tedy, že lidé vyhledávají fitness centra ne proto, aby ze sebe dělali vrcholové kulturisty, ale chtějí být štíhlí, vytvarovaní. A co je velmi pozitivní, jde jim o zdraví a dobrý pocit z pohybu.

Ten, kdo začíná nebo chce začít s posilováním, musí určitě překonávat také jakýsi stud či strach z neznámého prostředí i z pocitu, že jej budou v gymu ostatní sledovat s úšklebkem. Tak takové myšlenky můžete rychle z hlavy vypustit, nic takového vás tam nečeká. Cvičit totiž chodí v současné době lidé hubení, tlustí, malí, velcí, mladí, staří.. a každý se věnuje svému tréninku, okolí vnímá jen okrajově.

V začátcích budete trenéra určitě potřebovat. Abyste měli výsledky, potřebujete pochopit a naučit se, jak provádět pohyby na jednotlivých strojích tak, abyste na nich posilovali ten sval či svaly, které se na nich posilovat mají, abyste je skutečně cítili, abyste se při tom ve správných intervalech nadechovali a vydechovali. Trenér dále dohlíží na váhovou zátěž, odpovídající vaší současné fyzické připravenosti (zdatnosti). Učí vás maximálně se soustředit na cvičení, umět spojit vaše myšlenky s tím svalem, který v daném okamžiku posilujete, abyste prostě cvičili efektivně. Samozřejmě jsou ještě další aspekty, proč lidé potřebují trenéra. Jednou z nich je například i to, že díky domluvenému termínu s trenérem, na trénink skutečně dorazíte! Mnoho lidí totiž jinak nepřemůže svou lenost a pohodlí nebo dají přednost práci a trénink začnou šidit, až přestanou cvičit úplně.

Sestavení tréninkového plánu (TP) je individuální záležitost, kde záleží na několika bodech, které musí brát trenér při jeho přípravě na zřetel. A to je:

  • Představa klienta o sobě
  • Četnost tréninků v týdnu
  • Zdravotní způsobilost
  • Stravovací režim + režim dne (pracovní)
  • Fyzická kondice klienta